eu logo

Projekt je sufinacirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

ODRŽANA UVODNA KONFERENCIJA PROJEKTA ˝OSPOSOBLJAVANJEM DO KONKURENTNOSTI˝

ODRŽANA UVODNA KONFERENCIJA PROJEKTA ˝OSPOSOBLJAVANJEM DO KONKURENTNOSTI˝

Dana 27. kolovoza 2020. godine na lokaciji The Lake House Đakovo, održana je uvodna konferencija projekta ,,Osposobljavanjem do konkurentnosti˝ u sklopu programa Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina.

Na konferenciji su sudjelovali partneri na projektu, odnosno predstavnici Grada Đakova i Općine Strizivojna, poslovni partneri na projektu te članovi i zaposlenici LAG-a "Strossmayer".

Nakon održane konferencije, LAG ,,Strossmayer˝ nastavlja sa svojim projektnim aktivnostima te zahvaljuje svima koji sudjeluju u provođenju projekta ,,Osposobljavanjem do konkurentnosti˝.